Shahid Gate

Night photography at shahid gate kathmandu Nepal